Til hovedinnhold

Temaet er omfattende og det er laget gode veiledere som beskriver ulike løsninger for å sikre god fremkommelighet for alle. I beskrivelsen under begrenser vi oss til temaet gangsoner med naturlige ledeelementer

For mer informasjon om krav og anbefalinger:

Asak Miljøstein leverer belegningsstein og heller med ulike formater og farger til offentlige uterom som kan kombineres og settes sammen med andre materialer for å ivareta kravene til universell utforming.

Sortiment

Taktile heller fra Asak Miljøstein produseres i 2-sjikt. Både kuler og ribber er utformet slik at de på best mulig måte tåler vintervedlikehold. Her finner du mer informasjon om våre taktile heller.

Les mer